Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας» πρ/σμού με Φ.Π.Α.: 74.991,16 €.

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: