Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων οδικού δικτύου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις Κοινότητες Σύβρου, Χαραδιατίκων και Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

387

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: