Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ» για την πράξη: «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων οδικού δικτύου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις Κοινότητες Σύβρου, Χαραδιατίκων και Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

388

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: