Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: