Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού-παραλίας, στο Αγιοφίλι Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: