Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

665

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: