Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

664

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: