Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Ε Σφακιωτών».

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: