Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση – επισκευή κοιν. χώρων Δ.Ε. Σφακιωτών και Δ.Ε.Καρυάς.»

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: