Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 8.996,67 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

329

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: