Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. 395/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ», πρ/σμού 221.180,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

328

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συννημένα: