Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 278.000,00€ με ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

516

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: