Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ’133/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Χρήστου Κακαζούκη κατά Δήμου Λευκάδας κλπ. για διόρθωση των σφαλμάτων των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Αριθμός Απόφασης:

526

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: