Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: