Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, τρόπος εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΕΡΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» πρ/σμού 129.945,80 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: