Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας για «Εργασίες Συντήρησης Χλοοτάπητα Γηπέδων του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: