Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

683

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: