Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023».

Αριθμός Απόφασης:

411

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: