Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’ 291/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

410

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: