Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β,Γ,& Δ» προϋπολογισμός: 7.800.000,00€.

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: