Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση προμελέτης για εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 4.200.061,61€.

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: