Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευή-Βελτίωση Δημοτικής Οδού στην Κοινότητα Κατούνας».

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: