Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 55.849,43 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

369

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: