Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» πρ/σμού με ΦΠΑ 70.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

368

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: