Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

445

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: