Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης συνδρομής σε διαδικτυακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων των συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

446

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: