Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

268

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: