Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 17.05.2022 για την εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

265

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: