Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας.

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: