Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Δήμου Μεγανησίου», προϋπολογισμού 1.313.394,31€ (με ΦΠΑ.)

Αριθμός Απόφασης:

761

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: