Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 330.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: