Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΟΥΡΟΥ Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

573

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: