Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΕΡΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» (cpv: 45332200-5) με προϋπολογισμό 129.945,80 € με το ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: