Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Β», με προϋπολογισμό 3.940.000,00 € με Φ.Π.Α. και Α/Α συστήματος 199983.

Αριθμός Απόφασης:

230

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: