Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 08.06.2023 με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Νικιάνας κοιν. Αλεξάνδρου Δ.Ε. Λευκάδας για χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: