Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 267.000,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 201593

Αριθμός Απόφασης:

364

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: