Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 169.000,00 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 201736.

Αριθμός Απόφασης:

365

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: