Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 3.550.000,00 Ευρώ με Α/Α συστήματος 188668.

Αριθμός Απόφασης:

451

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: