Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.404.524,00 ευρώ με Α/Α συστήματος 188601.

Αριθμός Απόφασης:

402

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: