Απόφαση Ο.Ε. για έγερση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας αναφορικά με δημοτική οδό εντός οικισμού Φρυνίου.

Αριθμός Απόφασης:

408

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: