Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο Δήμο Λευκάδας προκειμένου να υποβληθεί αίτημα προς ένταξη στο Τ.Π.Α. Υπουργείου Εσωτερικών» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων».

Αριθμός Απόφασης:

580

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: