Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο Δήμο Λευκάδας» για ένταξη στο Τ.Π.Α. Υπουργείου Εσωτερικών» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

Αριθμός Απόφασης:

581

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: