Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου « Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Απολλωνίων λόγω θεομηνίας», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: