Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: MA.I.CON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: