Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση - Διαμόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών» προϋπολογισμού 19.999,63 €.

Αριθμός Απόφασης:

508

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: