Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή -Συντήρηση αργολιθοδομής στην Τ.Κ. Αθανίου» προϋπολογισμού 6.999,76 €.

Αριθμός Απόφασης:

509

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: