Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

517

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: