Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 270.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: