Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: