Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις Κ/Χ Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» προϋπολογισμού 57.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

511

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: